• Χρήση του ρομποτικού πακέτου
  • LEGO Education MINDSTORMS EV3 για την απόκτηση εμπειρίας στη χρήση μιας σειράς αισθητήρων, κινητήρων, τροχών, αξόνων και άλλων τεχνικών εξαρτημάτων

 

  • Εκμάθηση του προγραμματισμού στη πλατφόρμα της LEGO Education MINDSTORMS EV3.
download
  • Πειραματισμός με αιθητήρες ήχου, φωτός, υπερύθρων -παρακολούθησης γραμμής μέσω της χρήσης του ρομπότ δαπέδου Edison (π.χ. οδήγηση του ρομπότ για να αποφεύγει εμπόδια, να ακολουθεί τον ήχο από παλαμάκια ή το φώς)
  • Εμπέδωση μαθηματικών και φυσικών ιδεών όπως η μέτρηση απόστασης, η ταχύτητα και η συλλογή δεδομένων από αισθητήρες.

 

  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού Logo και του προγράμματος Microworlds Pro.
  • Προγραμματισμός με τη γλώσσα Python