• Χρήση προγραμματιζόμενων ρομπότ δαπέδου, όπως τα BeeBot με ειδικά διαμορφωμένα πλήκτρα εισαγωγής εντολών προγραμματισμού και κίνησης για την εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.
  • Εφαρμογή δραστηριοτήτων με απλές μαθηματικές πράξεις, μετρήσεις, συγκρίσεις διαδρομών για την κατανόηση της θέσης, κίνησης, στροφής, περιστροφής των Beebot αλλά και της γενικότερης πλοήγησης τους στο χώρο.

.

  • Η πλοήγηση των Beebot υλοποιείται σε διαθεματικούς χάρτες που είτε μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές με τη φαντασία τους είτε περιλαμβάνουν έννοιες από τα μαθηματικά, την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα αλλά και οποιαδήποτε άλλη διδακτική ενότητα.
  • Πρώτη επαφή με τις εντολές προγραμματισμού μέσα από το δημιουργικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό πρόγραμμα Scratch Jr.
  • Ευφάνταστες κατασκευές με εκπαιδευτικά πακέτα Lego Duplo bricks και Lego φιγούρες με στόχο την έκφραση των παιδικών συναισθημάτων και την κατανόηση της επιστήμης π.χ. η οικογένεια, μια μικρή κοινωνία, τα ζώα του κόσμου αλλά και οτιδήποτε συναρπάζει τους μικρούς μαθητές μας.