• Χρήση της εκπαιδευτικής σειράς της Lego Education, Early Simple Machines για την εκμάθηση της λειτουργίας των απλών μηχανών, τα μηχανικά τους μέρη ( π.χ. γρανάζια, μοχλοί, τροχαλίες, τροχοί, άξονες) όπως επίσης και της ανακάλυψης νέων γνώσεων μέσα από τον πειραματισμό.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με προγράμματα όπως το StoryVisualizer και το Scratch με αντίστοιχες Lego κατασκεύες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών με θέματα βασισμένα στην καθημερινότητα μας όπως δημιουργία μιας εφημερίδας ή ενός κινουμένου σχεδίου με ήχο, εφέ, εικόνες και χρώματα.
  • Διερεύνηση των εννοιών της ενέργειας, της πλεύσης, της ισορροπίας, της τριβής και επίλυση προβλημάτων μέσω σχεδιασμού, μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Lego WeDo0 που περιλαμβάνει κινητήρες και αισθητήρες απόστασης και κλίσης (π.χ. δημιουργία ενός διασωστικού ελικόπτερου ή μιας συσκευής ανακύκλωσης).
  • Αποσφαλμάτωση και βελτιστοποίηση κώδικα μέσα από τη σύνδεση του Lego WeDo0 με το πρόγραμμα Scratch.