Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο μέσω των ειδικών διαγωνιστικών τμημάτων που θα ξεκινήσουν στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς συμμετέχει σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Τα τμήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να διαγωνισθούν με αξιώσεις στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς ρομποτικής που διοργανώνονται στην Ελλάδα.

Τα τμήματα θα ξεκινούν σε επιλεγμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα ανακοινώνονται από αυτή τη σελίδα.