Προγράμματα

Προγράμματα ρομποτικής για παιδιά

To κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής myRobotAcademy παρέχει ετήσια ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Η κατάταξη των παιδιών στα τμήματα γίνεται μέσα από έναν συνδυασμό της ηλικίας τους και των δεξιοτήτων, που ήδη έχουν αναπτύξει.

Στα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτική μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 5 ετών. Ειδικότερα για τους μεγαλύτερους μαθητές του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου λειτουργούν και τμήματα προχωρημένων καθώς και ειδικά τμήματα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Τα προγράμματα είναι ετήσια με συνολικά 32 εβδομάδες μαθημάτων.

Τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής διεξάγονται από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς μας, σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια για παιδιά, παρέχοντας τους όλο τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε το κατάλληλο τμήμα!

Προνήπιο-Νήπιο-Α’ Δημοτικού

Β’-Γ’Δ’-Ε’ Δημοτικού

Για μεγαλύτερες τάξεις