Παιδιά 11+ ετών

Παιδιά 11+ ετών

Σε αυτήν την τάξη, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της ρομποτικής μέσω του πακέτου LEGO Education MINDSTORMS EV3. 

Θα μάθουν να χειρίζονται μια ποικιλία αισθητήρων, κινητήρων, τροχών, αξόνων και άλλων τεχνικών εξαρτημάτων, επιτρέποντας τους να δημιουργήσουν διάφορα ρομπότ και μηχανισμούς.

Τα παιδιά θα μάθουν επίσης τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της LEGO Education MINDSTORMS EV3. Θα ανακαλύψουν πώς να δημιουργήσουν εντολές, αλγόριθμους και λογικές δομές προγραμματισμού για να ελέγχουν τα ρομπότ τους και να τα κατευθύνουν σε διάφορες εργασίες και αποστολές.

Θα εμπλακούν επίσης σε πειραματισμούς με αισθητήρες ήχου, φωτός και υπερύθρων, μέσω της χρήσης του ρομπότ δαπέδου Edison. Αυτό το εργαλείο τους επιτρέπει να παρακολουθούν γραμμές, να αποφεύγουν εμπόδια και να ανταποκρίνονται σε ήχους ή φώτα, ανοίγοντας τον δρόμο για διασκεδαστικές προγραμματιζόμενες ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα ενσωματώσουμε μαθηματικές και φυσικές έννοιες, όπως η μέτρηση απόστασης, η ταχύτητα και η συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες. Αυτό θα ενθαρρύνει τα παιδιά να σκέφτονται αναλυτικά, να εφαρμόζουν μαθηματικές αρχές στην πράξη και να αντιλαμβάνονται την σχέση μεταξύ των φυσικών και τεχνολογικών κατασκευών.

Πρώτο επίπεδο:
Δεύτερο επίπεδο:
Τρίτο επίπεδο: