Παιδιά 7-10 ετών

Παιδιά 7-10 ετών

Μέσω του Early Simple Machines, τα παιδιά θα μάθουν τη λειτουργία των απλών μηχανών και τα μηχανικά τους μέρη, όπως γρανάζια, μοχλοί, τροχαλίες, τροχοί και άξονες. Μέσα από τον πειραματισμό, θα ανακαλύψουν νέες γνώσεις και θα εξερευνήσουν τις δυνατότητες των μηχανικών κατασκευών.

Στο μάθημα, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης διάφορα προγράμματα, όπως το StoryVisualizer και το Scratch, σε συνδυασμό με αντίστοιχες Lego κατασκευές. Αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών, καθώς θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν έργα που βασίζονται στην καθημερινότητά μας, όπως τη δημιουργία μιας εφημερίδας ή ενός κινούμενου σχεδίου με ήχο, εφέ, εικόνες και χρώματα.

Τα παιδιά θα εξερευνήσουν επίσης έννοιες, όπως η ενέργεια, η πλεύση, η ισορροπία και η τριβή, καθώς θα αναπτύξουν δεξιότητες προγραμματισμού και σχεδιασμού μέσω του Lego WeDo 2.0.

Τέλος, οι μαθητές θα αποσφαλματώσουν και θα βελτιστοποιήσουν τον κώδικα των προγραμμάτων τους μέσω της σύνδεσης του Lego WeDo 2.0 με το πρόγραμμα Scratch.

Περιεχόμενα μαθήματος

Πρώτο επίπεδο:
Δεύτερο επίπεδο:
Τρίτο επίπεδο: